Пра курсы
ГАРАДЫ :

| Тэма: Віншаванні і зычэнні

14.01.2014
СЛОЎНІК Віншаванні і зычэнні

Шаноўны! Шаноўная! Шаноўныя!
Вяльможная спадарыня! Мілая пані! Прыўкрасная паненачка! (Слова “прыўкрасная” ўвёў ва ўжытак Уладзімір Караткевіч) Васпані! (уплыў польскай мовы)

Дарагі спадар! (паходзяць ад слова гаспадар, як, напрыклад, у рус. сударь от государь; слова вядомае з 16 ст., а ў актыўны ўжытак у 20-ыя гады ХХ ст. яго вярнуў Янка Станкевіч)
Яснавяльможны пан! Васпан!
Шаноўнае спадарства! Панства! Сябры! Калегі! Дружбакі! Дзецюкі! (так звяртаўся у “Мужыцкай праўдзе” Кастусь Каліноўскі).
Дзядзька Якуб! Цётка Алена!
Грамадзянін! Грамадзянка! Грамадзяне! (звычайна выкарыстоўваецца рознымі кампетэнтнымі органамі)
Мужчына, жанчына, малады чалавек, дзяўчына (прыжыліся ў савецкі час з мэтай пазбегчы “савецкага” таварыш, грамадзянін, але пры адсутнасці роднага спадар, пан)
Мушчына! Жэншчына! (трасянка)

Дазвольце павіншаваць з…!
Шчыра віншую з…!
Складаю свае віншаванні з нагоды… !
Цешуся разам з вамі гэтай светлай падзеяй (навіной)!
Мае думкі цяпер разам з вамі!

Зычу спрыяння зораў і ўсялякага поспеху! Жадаю ўсяго найлепшага! (Зычу і жадаю тут – сінонімы. Але “жадаць” мае і дадатковы сэнс – “прагна нечага хацець”).
Поспехаў, кахання, любові, шанцавання, шчасця, мілаты, мілосці, дабра, прыбытку, здароўя, моцы духу, трывання, усмешак, спраўджанняў, толькі добрых людзей на вашым шляху! Плёну ў працы!

Цісну руку! Абдымаю! Цалую! На гэтым развітваюся! Усяго найлепшага! Мае зычэнні! Заўсёды ваш!

Перевозка мебели по киеву www.exstraeconom.kiev.ua
続きを読みます www.kokun.net

best-cooler.reviews