Пра курсы
ГАРАДЫ :


07.05.2015
СЛОЎНІК Пісьменства

word70 СПАМПАВАЦЬ ФАЙЛ WORD

Найперш варта адзначыць, што большасць базавых тэрмінаў мае паходжанне з грэчаскай мовы. Так яны і выкарыстоўваюцца ў многіх народаў.

Напрыклад, “рыфма” з грэц. – суразмернасць. “Паэзія” з грэц. – творчасць, стварэнне. Гэткае ж паходжанне ў словаў “рытм” (цяку), “страфа” (паварот), усе назвы памераў “дактыль”, “амфібрахій”, “анапест” і інш – таксама грэцкага паходжання. Ёсць лацінскія, французскія словы. Такім чынам, паэтычны слоўнік шмат у чым ёсць інтэрнацыянальным.

Звернем увагу на тыя словы з літаратурнай і калялітаратурнай сферы, што маюць свае адпаведнікі ў беларускай мове.

Нізка – цыкл вершаў, падборка

Вершаваць – складваць вершы, тое што па-руску – “рифмовать”.

Складаць вершы – рус. писать стихи

Асобнік – экзэмпляр кнігі

Наклад – тыраж (колькасць асобнікаў)

Укладальнік – той, хто збірае творы для кнігі – на рус. мове составитель

Друкарня – рус. типография

Выдавецтва – рус. издательство

Вершаванка – безальтэрн.тэрмін – лёгкі вершык пераважна дзіцячы. Вершаванка-запаміннанка, вершаванка-забаўлянка.

Твор – рус. произведение

Радок – рус. строка

Прысвячэнне – рус. посвящение

Натхненне – рус. вдохновение

Нататкі – рус. заметки

Зацемкі – рус. пометки, зарисовки

Нарыс – рус. очерк

Аповед (апавяданне) — рассказ

Аповесць – рус. повесть

Атрамант – рус. чернила

Каламар – рус. чернильница

Аркуш – рус. лист (а ліст па-беларуску – это письмо по-русски – НЕ БЛЫТАЦЬ))!

Subaru Outback аккумулятор купить

http://farm-pump-ua.com